Prodaja valovite ljepenke | Gip Obrt

PRODAJA VALOVITE LJEPENKE

Prodaja valovite ljepenke u pločama tražene kvalitete i dimenzija moguća je u količini 700 m2 i više za standardne kvalitete, a za nestandardne 1000 m2 i više.Kupac može naručiti točne dimenzije koje su mu potrebne kako ne bi imao nepotreban otpad.Kod dimenzija, prva dimenzija označuje smjer vala, a minimalne dimenzije su 600 x 250 mm.

Za izradu kartonskih kutija koje služe za pakiranje poklona, boca vina i raznih likera, teglice meda, sokova, sušenog voća i dr. prodajmeo troslojni mikroval u pločama i dvoslojni mikroval u balama.Za dekoriranje takvih kutija i sprečavanja da se stakleni pokloni unište u ponudi imamo drvenu vunicu pakiranu u stalčenim balama.

Cijene navedene u katalogu su bez PDV-a.Za više informacija o pojedinoj kvaliteti i cijenama molimo da nas kontaktirate.

Prodaja valovite ljepenke

MATERIJALI

Kartonska ljepenka u E valu - 1919E

Troslojni mikroval obostrano smeđe boje.Debljina ljepenke 1,45-1,65 mm.

Cijena : 3,14 kn/m2

Kartonska ljepenka u E valu - 43E

Troslojni mikroval obostrano smeđe boje.Debljina ljepenke 1,45-1,65 mm.

Cijena : 4,04kn/m2

Kartonska ljepenka u E valu - 44E

Troslojni mikroval obostrano smeđe boje.Debljina ljepenke 1,45-1,65 mm.

Cijena : 4,27 kn/m2

Kartonska ljepenka u E valu - 1-35E

Troslojni mikroval bijelo smeđe boje.Debljina ljepenke 1,45-1,65 mm.

Cijena : 3,58 kn/m2

Kartonska ljepenka u E valu - 1-45E

Troslojni mikroval obostrano bijele boje.Debljina ljepenke 1,45-1,65 mm.

Cijena : 3,83 kn/m2

Kartonska ljepenka u B valu - 191B-A

Troslojna ljepenka s jedne strane smeđa a s druge siva.Debljina ljepenke 2,65-2,85 mm.

Cijena : 3,11 kn/m2

Kartonska ljepenka u B valu - 1919B

Troslojna ljepenka obostrano smeđe boje.Debljina ljepenke 2,65-2,85 mm.

Cijena : 3,40 kn/m2

Kartonska ljepenka u C valu 1919C

Troslojna ljepenka obostrano smeđe boje.Debljina ljepenke 2,85-4,05 mm.

Cijena : 3,45 kn/m2

Kartonska ljepenka u C valu - 99C

Troslojna ljepenka obostrano smeđe boje.Debljina ljepenke 2,85-4,05 mm.

Cijena : 4,42 kn/m2

Otvoreni mikroval bala

Dvoslojni otvoreni mikroval,širina bale 660 mm,dužina 200 m.Težina bale cca 44kg.

Cijena : 558 kn/kom

Drvena vunica bala

Težina 2,5 kg za ispunu 125 litara volumena.Dimenzija stlačene bale 500x140x400 mm.

Cijena : 93 kn/kom

Drvena vunica bala

Težina 10 kg za ispunu 500 litara volumena.Dimenzija stlačene bale 400x400x480 mm.

Cijena : 252 kn/kom